Harcerska Służba Graniczna - to jedna z wielu interesujących i ciekawych propozycji specjalności drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Działania drużyn o tej specjalności powiązane są ze Strażą Graniczną RP, a poznanie funkcjonowania jednostek SG jest jednym z zadań tej specjalności, każdy ma szanse na chwile stać się funkcjonariuszem w mundurze harcerskim. Służba jest zróżnicowana, ponieważ linia granicy jest różnorodna. Obopólna współpraca polega na wzajemnej pomocy w realizacji określonych zadań.

Współpraca ta przejawia się w następujący sposób:

 • Naszym drużynowym jest funkcjonariusz Straży Granicznej
 • Harcówka 19 DHSG znajduje się na terenie jednostki SG.
 • Możliwość przeprowadzania biwaków i szereg innych imprez na terenie SG.
 • Wsparcie teoretyczne przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 • Pokazy psów specjalnych (śledczych) oraz wyposażenia SG.W dowód wdzięczności harcerze utrzymują porządek w obrębie harcówki.
 • Na wszystkie imprezy okazjonalne związane nie tylko z naszą specjalnością zapraszamy przedstawicieli Straży Granicznej.

Nasze sprawności, które związane są ze specjalnością HSG:

STRAŻNIK

ZADANIA:

 • Zna podstawowe zadania Straży Granicznej.
 • Zna numer telefonu do najbliższej jednostki Straży Granicznej.
 • Zna przebieg linii granicy w rejonie zamieszkania i potrafi wskazać jej charakterystyczne punkty.
 • Potrafi skrycie obserwować innych samemu nie będąc widocznym, sporządzi meldunek z obserwacji.
 • Potrafi wymienić nazwy kilku miejscowości na terytorium państwa sąsiedniego (w rejonie zamieszkania), określić odległości do nich i ich charakterystykę.
TROPICIEL ŚLADÓW

ZADANIA:

 • Umie rozpoznać ślady ludzi określając ich wiek, długość kroku, sposób poruszania się.
 • Przeprowadził wywiad z funkcjonariuszem Straży Granicznej na temat rozpoznawania i zabezpieczania śladów.
 • Przeprowadził zajęcia dla zastępu na temat „Rozpoznawanie śladów”.
 • Samotnie spędził w terenie 8 godzin opisując ślady ujawnione na drogach dojścia do linii granicy.
 • Sporządził odlew gipsowy śladu człowieka.

POGRANICZNIK

ZADANIA:

 • Zna podział pogranicza.
 • Umie wymienić elementy Służby Granicznej.
 • Zna strukturę Straży Granicznej, potrafi wskazać na mapie siedziby oddziałów Straży Granicznej.
 • Potrafi wymienić nazwy przejść granicznych we własnym województwie.
 • Zna podstawowe fakty z historii polskich formacji granicznych.

Facebook

Witamy

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?

Zarejestruj się

Przyłącz się

Zostaniesz pełnoprawnym użytkownikiem po akceptacji administratora. Zapraszamy.